30A – בירת תבלינים, עשבי תיבול או ירקות

ארומה

האופי הייחודי של התבלנים צריך להיות מזוהה בארומה. קחו בחשבון שלתבלינים מסויימים (למשל - ג'ינג'ר או קינמון) יש אופי דומיננטי יותר מלאחרים. אפשרו טווח של עוצמות נוכחות בין מרומז לאגרסיבי. אופיו הייחודי של כל תבלין לא תמיד יהיה ניתן לזיהוי כאשר נעשה שימוש במספר תבלינים יחד. ארומות הכשות יכולות לנוע בין לא קיימות למאוזנות עם התיבול, כתלות בסגנון הבסיס של הבירה. מאפייני התיבול צריכים להוסיף מורכבות לארומת הבירה ולא להיות בולטים עד לרמה שמערערת את האיזון הכולל.

מראה

על המראה להיות תואם למצופה מסגנון הבסיס המוצהר של הבירה בהתחשב בתבלינים המוצהרים. בבירות בהירות בהן נעשה שימוש בתבלינים בעלי צבע, הגוון עשוי להיות מובחן בבירה ואולי אף בראש הקצף. עשויות להיות מעט עכורות או צלולות. יציבות ראש הקצף עשויה להיות מאוד מושפעת משימוש בתבלינים מסויימים, כגון שוקולד.

טעם

כמו בארומה, הטעם הייחודי של התבלינים צריך להיות להיות מורגש ויכול לנוע בנוכחות שלו בין מעודן לאגרסיבי. אופיו הייחודי של כל תבלין לא תמיד יהיה ניתן לזיהוי כאשר נעשה שימוש במספר תבלינים יחד. האיזון של התבלינים עם בירת הבסיס הוא חיוני, ואסור שיהיה חזק עד לרמה שמרגישה מלאכותית, חזקה מדי ומערערת את האופי של בירת הבסיס. מרירות וטעמי הכשות, הלתת האלכוהול ותוצרי התסיסה כגון אסטרים צריכים להיות בהתאמה לסגנון הבסיס המוצהר ובאופן הרמוני עם התבלינים. חלק מהתבלינים מרירים מטבעם וכך עשויה להתקבל בירה מעט מרה יותר מהמצופה מסגנון הבסיס.

גוף

תחושת הפה, הגוף (מרקם) והגיזוז של הבירה עשויה להשתנות כתלות בסגנון הבסיס. חלק מהתבלינים עשויים להוסיף מעט לתחושת הגוף אם כי סוכרים תסיסים עשויים דווקא לייבש ולהקליל את הגוף. חלק מהתבלינים עשויים להוסיף עפיצות. אופי "נא" של התבלינים אינו רצוי.

התרשמות כללית

שילוב הרמוני של תבלינים, עשבי תיבול ו/או ירקות - עם בירה, שעדיין מזוהה כבירה. האופי המתובל צריך להיות נוכח אך מאוזן עם הבירה, באופן שאינו כה דומיננטי כך שיווצר רושם מלאכותי.

הערות

"איזון" היא מילת המפתח לבירת תבלינים עשויה היטב. התיבול צריך להחמיא לבירת הבסיס ולא להאפיל עליו. תכונות מפתח מסויימות בבירת הבסיס עשויות להשתנות כתלות בשימוש בתבלינים, עשבי תיבול וירקות, כך שאין לצפות מהבירה להיטעם כבירת הבסיס ללא שינויים. על השיפוט וההערכה להתבסס על האם הבירה המתקבלת מהשילוב עריבה לכך ומאוזנת. אופיו הייחודי של כל תבלין לא תמיד יהיה ניתן לזיהוי כאשר נעשה שימוש במספר תבלינים יחד.

מרכיבים

*הוראות הגשה לתחרות*:
- חובה על המגיש לציין את סגנון הבסיס, אך אין חובה לציין סגנון קלאסי (למשל "סטאוט" יספיק, לא חובה לציין איזה סוג סטאוט).
- חובה על המגיש לציין את התבלינים, עשבי התיבול ו/או הירקות בהם נעשה שימוש. אין צורך לציין מרכיבים ספציפיים אם נעשה שימוש בתערובת מוכרת (קארי, חוויאג').

נתונים טכניים

נתוני הבירה מבחינת צפיפויות סוכרים, אחוז אלכוהול, רמת מרירות וכיוצא בזה - צריכים להיות בהלימה לסגנון הבסיס המוצהר.

דוגמאות מסחריות

Alesmith Speedway Stout, Bell’s Java Stout, Elysian Avatar Jasmine IPA, Founders Breakfast Stout, Rogue Chipotle Ale, Traquair Jacobite Ale, Young’s Double Chocolate Stout.