29A – בירת פירות

ארומה

הארומות המובחנות המשוייכות לפרי המוסף צריכות להיות מובחנות. יחד עם זאת יש להביא בחשבון שלפירות מסויימים (למשל- פטל, דובדבנים) יש ארומות חזקות ומובחנות יותר מאשר לפירות אחרים (למשל- אוכמניות, תותים). לכן יש לאפשר טווח רחב של אופי פירותי בעל חוזק משתנה ממעודן עד אגרסיבי. הארומות הנוספות צריכות להשתלב היטב עם הארומות המתאימות לסגנון בירת הבסיס המוכרז.

מראה

המראה צריך להתאים לסגנון בירת הבסיס המוכרז ולפרי המוסף. בירות בהירות אליהן התווסף פרי בעל צבע רב- יש צורך להבחין בצבע הפרי. קחו בחשבון שצבע הפרי בבירה לרוב יהיה בהיר יותר מאשר בפרי עצמו, ועשוי אף להופיע בגוון אחר. בבירות פירות עשויה להופיע מעט עכירות, או שיהיו צלולות, אם כי עכירות מהפרי לרוב אינה רצויה. ראש הקצף עשוי להציג חלק מצבע הפרי.

טעם

כמו בארומה, הטעם המאפיין את הפרי המוסף צריך להיות מובחן, ויכול לנוע בין עוצמתי לעדין. האיזון בין הפרי לבירת הבסיס הוא חיוני, ואל למאפיין הפרי להיות מלאכותי או חזק מדי באופן לא מתאים, שיתן תחושה של מיץ פירות. טעמי ומרירות הכשות, טעמי הלתת, תכולת האלכוהול ומאפייני התסיסה כגון אסטרים צריכים להיות תואמים לסגנון הבסיס ולהשתלב בהרמוניה עם טעמי הפרי המובחנים. זכרו כי פירות לרוב יוסיפו טעם ולא מתיקות לבירות פירות. לרוב- הסוכר שמקורו מהפרי יתסוס לחלוטין ותרומתו לטעם תהיה פחותה, ויוביל לסיומת יבשה יותר מאשר שניתן היה לצפות מבירת הבסיס. לעומת זאת, מתיקות שאריתית אינה בהכרח מאפיין שלילי, אלא אם כן היא בעלת תכונות של תירוש שלא סיים לתסוס.

גוף

תחושת הפה תלויה מאוד בבירת הבסיס שנבחרה ועליה להיות תואמת לה. הגוף ורמות הגיזוז צריכים לעמוד בקנה אחד עם הגדרות בירת הבסיס. פירות לרוב יוסיפו סוכרים תסיסים הנוטים להקנות לבירה גוף דליל יותר, כך שהבירה שתתקבל עשויה להרגיש קלה מהמצופה מהסגנון. פירות כהים עשויים להוסיף עומק טאניני שעשוי להאפיל על בירת הבסיס.

התרשמות כללית

איחוד הרמוני בין פרי ובירה, אך עדיין בר זיהוי כבירה. מאפיין הפרי צריך להיות נוכח אך תוך איזון עם הבירה. לא דומיננטי עד כדי מתן תחושה מלאכותית.

הערות

איזון כללי הוא המפתח להצגת בירת פירות עשויה היטב. הפרי צריך להתאים לבירת הבסיס ולא להאפיל עליה. המאפיינים הבולטים של סגנון הבסיס עשויים להשתנות לאחר הוספת הפרי. אין לצפות מהבירה בתוספת פרי להיות בעלת טעם דומה לחלטין לבירה הנקיה. יש לשפוט את הבירה על פי הנעימות בשתיה והאיזון בשילוב.

בהגשת הבירה לתחרות יש חובה לציין את בירת הבסיס. הסגנון אינו חייב להיות סגנון קלאסי. מגיש הבירה חייב לציין את סוג(י) הפירות שבשימוש. בירות חמוצות עם פירות שאינן למביק צריכות להיות מוגשות תחת הקטגוריה American Wild Ale.

נתונים טכניים

כל המאפיינים הטכניים צריכים להיות מתאימים לסגנון בירת הבסיס. על הפרי לתת את אותותיו בצבע.

דוגמאות מסחריות

Bell’s Cherry Stout, Dogfish Head Aprihop, Ebulum Elderberry Black Ale, Founders Rübæus