4C – הלס בוק

ארומה

ארומה מאלטית בינונית עד חזקה, לעיתים קרובות עם מעט איכויות קלויות ומלנואידים נמוכים.
ארומת כשות אצילה בינונית- נמוכה עד לא קיימת, לרוב תופיע עם איכויות ספייסיות.
נקיה. ללא דיאציטיל. אסטרים פירותיים צריכים להיות נמוכים עד לא קיימים.
מעט אלכוהוליות יכולה להיות בת הבחנה. יכולה להיות בעלת ארומות DMS קלילות מלתת פילס.

מראה

צבע זהוב כהה עד ענברי בהיר. תהליך הלאגרינג אמור לספק בהירות טובה.
ראש קצף גדול, יציב ולבן.

טעם

הטעם העשיר של הלתתים הבהירים האירופאים המקומיים שולט (טעם של לתת פילס עם נגיעות של קלייה ו/או מלנואידים).
מעט עד בכלל ללא קרמליות. יכולה להיות בעלת טעם DMS קליל מלתת הפילס.
טעמי כשות אצילה בינוניים עד לא קיימים. יכולה להיות בעלת מעט איכויות ספייסיות או מפולפלות מהכשות או האלכוהול.
מעט מרירות כשותית (יותר על מנת ליצור איזון, מאשר בשאר סוגי הבוק).
נקיה, ללא אסטרים פירותיים או דיאציטיל.
בעלת סמיכות טובה, לא דביקה, עם סיום מעט יבש שיכול להיות בעל טעם משולב של כשות ולתת.

גוף

גוף בינוני. גיזוז בינוני עד בינוני גבוה. חלק ונקי, ללא חספוס או עפיצות, למרות מרירות הכשות. מעט תחושה אלכוהולית מחממת יכולה להיות נוכחת.

התרשמות כללית

בירת לאגר שהיא יחסית בהירה, חזקה ומאלטית.
בנויה כך שתלך על הקו הדק בין תפלות לצבע רב מידי. מאפייני הכשות, באופן כללי, יותר בולטים מאשר בשאר סגנונות הבוק.

הערות

ניתן לחשוב על סגנון זה כגרסה חיוורת יותר של בוק מסורתית, או של מיוניך הלס שבושלה לרמת חוזק של בוק.
אף על פי שהיא די מאלטית, בירה זו בדרך כלל מכילה פחות טעמי לתת כהים ועשירים מאשר בוק מסורתית.
יכולה גם להיות יותר יבשה, כשותית ומרה מאשר בוק מסורתית.
הכשות מפצה על הרמות הנמוכות יותר של המלנואידים.
ישנה מחלוקת האם הלס בוק ומאיבוק הינם למעשה שמות נרדפים.
הרוב מסכימים שהם זהים (כמו כן הקונצנזוס בין מרצן ואוקטוברפסט),
אבל חלק מאמינים שמאיבוק היא בירת "פסטיבלים" יותר, ומגיעה לרמות העליונות של כשותיות וצבע, בסגנון זה.
כל פירותיות מקורה בלתת מינכן ושאר לתתים מיוחדים, לא מאסטרים שמריים הנוצרים במהלך התסיסה.

היסטוריה

התפתחות חדשה יחסית, בהשוואה לשאר חברי משפחת הבוק. הגשת מאיבוק מקושרת ספציפית עם עונת האביב ועם חודש מאי.

מרכיבים

בסיס של פילס או וינה מאלט, עם מעט מיוניך מאלט להוספת אופי (למרות שפחות משמעותית מבוק מסורתית).
ללא תוספי דגן שאינם לתת. כשות אצילה. מים רכים עדיפים, כמו גם כדי להמנע מחספוס וגסות. נקיות שמרי לאגר.
מאש בדיקוקציה אופייני, אבל ההרתחה היא פחותה מאשר בבוק מסורתיות, על מנת לשמור על התפתחות הצבע.

נתונים טכניים

OG: 1.064 – 1.072
FG: 1.011 – 1.018
IBUs: 23 – 35
ABV: 6.3 – 7.4%
SRM: 6 – 11

דוגמאות מסחריות

: Altenmünster Maibock, Ayinger
Maibock, Capital Maibock, Blind Tiger Maibock, Einbecker
Mai-Urbock, Hacker-Pschorr Hubertus Bock, Mahr’s Bock