12. בירת "ממלכה" בהירה

קטגוריה זו מכילה בירות בהירות, בחוזק בינוני ובעלות דומיננטיות כשותית ממדינות השייכות לממלכה הבריטית לשעבר.