22. אייל אמריקני חזק

קטגוריה זו מכילה איילים אמריקנים מודרנים חזקים בעלי איזון משתנה של מאלט וכשות. קטגוריה זו מוגדרת בעיקר על סמך החוזק האלכוהולי, וחוסר השימוש בלתתים קלוים.