21. IPA

קטגוריית ה-IPA היא עבור ה-IPA המודרני האמריקני ודומיו. אין בכך כדי להגיד שה-IPA הבריטי הוא לא IPA או שאין מחנה משותף לשניהם. זוהי רק צורת קיבוץ של סגנונות דומים לצרכי שיפוט. IPA בריטים מקובצים עם איילים בריטים נוספים, והדאבל IPA עם איילים אמריקנים חזקים. המונח "IPA" בכוונה לא מתואר כ"אינדיה פייל אייל" היות ואף אחד מהסגנונות המוזכרים כאן לא הגיע להודו וחלקם אינם בהירים. למרות זאת, המונח IPA הפך לשם עבור סגנון בעל איזון ייחודי בעולם הקראפט המודרני.