20. פורטר וסטאוט אמריקנים

כל הבירות המופיעות בקטגוריה זו התפתחו מאבותיהם הבריטים ושונו לגמרי על ידי מבשלות אמריקניות. באופן כללי, סגנונות אלו גדולים יותר, חזקים יותר, בעלי דגש על טעמים קלויים, והרבה יותר כשותיים. סגנונות אלו קובצו יחדיו היו ויש להם היסטוריה משותפות ופרופיל טעמים דומה.