1D – בירה חיטה אמריקנית

ארומה

ארומות לחמיות וגרעיניות של חיטה במידה נמוכה עד בינונית. מידה נמוכה עד בינונית של ארומה מאלטית אפשרית. אסתרים יכולים להיות בינוניים עד לא קיימים, אך צריכים לאפיין זנים ניטרליים של שמרים. בננה אינה מתאימה לסגנון. ארומות כשות יכולות להיות נמוככות עד בינוניות, ויכולות להכיל ארומות הדריות, חריפות או פירותיות. ללא פנולים של ציפורן.

מראה

לרוב צהוב עד זהוב . צלילות נעה בין צלולה מאוד ועד מעוננת כמו בגרסה הגרמנית של הסגנון.
ראש קצף לבן המחזיק לאורך זמן.

טעם

טעמים בינונים עד גבוהים של לחמיות , בצקתיות, או גרעיניות של חיטה, שעשויה להמשך עד הסוף.
עשוי להכיל טעמים מאלטיים ומתוקים עד הסיומת. עשוי לסיים יבש או מתוק.
מרירות כשותית נמוכה עד בינונית (הדרית, חריפה, פרחונית או פירותית). אסתרים יכולים להיות בינוניים עד לא קיימים, אבל לא להכיל בננה. ללא פנולים של ציפורן. יכולה להיות סיומת יבשה.

גוף

גוף בינוני עד קל. גיזוז בינוני עד גבוה.
קרמיות אפשרית.

התרשמות כללית

בירת חיטה מרעננת שיכולה להראות יותר מאפייני כשות ופחות מאפייני שמרים כמו בת דודתה האירופית. פרופיל תסיסה נקי מאפשר טעמים לחמיים או גרעיניים של חיטה המודגשים על ידי טעמי ומרירות כשות ולא על ידי מאפייני השמרים.

מרכיבים

שמרים אמריקנים של אייל או לאגר (ניטרליים). שמרים גרמנים אינם מתאימים. אחוז גבוה של לתת חיטוה (30-50%, פחות מבירות חיטה גרמניות). כשות גרמנית, אמריקנית או עולמית חדשה מתאימה.

נתונים טכניים

OG: 1.040 – 1.055
IBUs: 15 – 30 FG: 1.008 – 1.013
SRM: 3 – 6 ABV: 4.0 – 5.5%

דוגמאות מסחריות

Bell’s Oberon, Boulevard Unfiltered
Wheat Beer, Goose Island 312 Urban Wheat Ale, Widmer
Hefeweizen