15. בירה אירית

הבירות המסורתיות של אירלנד הכלולות בהנחיות אלו, הינן ענברית עד כהות, שעוברות תסיסה עילית, בעלות חוזק אלכוהול בינוני עד גבוה, ולרוב אינן מובנות כהלכה בגלל גרסות ייצוא, או מאפיינים ספציפים של בירות המיוצרות על ידי יצרנים גדולים. כל סגנון ברשימה זו מכיל מנעד גדול יותר ממה שמוכר.