6B – ראוכביר

ארומה

עירוב של עשן ומאלטיות באיזון ורמות עצימות משתנים. מאפיין עשן עצי האשוח יכול לנוע בין מעודן לחזק יחסית. ויכול להיתפס כמעושן, עצי או בשרי (דמוי בייקון). מאפיין הלתת יכול להיות נמוך עד בינוני ועשיר, טוסטי או מתקתק. מאפייני הלתת והעשן לרוב יהיו ביחס הופכי (כלומר: כשיותר מעושן - פחות מאלטי ולהיפך). ארומת הכשות תהיה נמוכה ביותר עד לא קיימת. מאפייני תסיסת לאגר נקיה.

מראה

בירה זו אמורה להיות צלולה מאוד, בעלת ראש קצף גדול, סמיך בגוון שמנת-שזוף, צבע ענברי בינוני-קל עד נחושתי חום.

טעם

תואם באופן כללי לארומה עם עירוב של עשן ומאלטיות באיזון ורמות עצימות משתנים. מאפיין עשן עצי האשוח יכול לנוע בין מעודן לחזק יחסית אך תמיד בהתאמה. תכונות של סגנון המארצן צריכות להיות מובחנות בייחות עושר מאלטי-טוסטי, וטעם עשן עצי האשוח יכול להיות בינוני-גבוה. ברמות הגבוהות העישון יכול לדמות טעם בשרי (האם/בייקון) המקובל כל עוד לא שמנוני. החך יכול להיות מאלטי, עשיר ומתקתק אך הסיומת נוטה להיות חצי-יבשה עד יבשה, כשהעישון לעיתים מחזק את תחושת היובש. טעם הלוואי יכול להציג הן את עושר הלתת והן את העשן, כשהשאיפה היא לאיזון. מרירות כשות בינונית ומאזנת. טעמי כשות אפסיים עד בינוניים - מתובלים, פרחוניים או עשבוניים. מאפייני תסיסת לאגר נקיה. מאפייני עישון פנוליים שאינם מתקבלים: צורם, מר, שרוף, חרוך, גומי, גופרית.

גוף

גוף בינוני. גיזוז בינוני עד בינוני גבוה. אופי לאגר חלק. עפיצות וצורמנות פנולית אינן מתקבלות.

התרשמות כללית

לאגר גרמני ענברי אלגנטי ומאלטי, עם מאפיין עשן עצי אשוח תואם. לתת טוסטי-עשיר בארומה ובטעם, מרירות מאופקת, טעמי עשן נמוכים עד גבוהים, פרופיל תסיסה נקי וניצול סוכרים מלא אופיניים.

הערות

"בירת עשן" בתרגום מילולי מגרמנית. עוצמת המאפיין המעושן יכולה להשתנות באופן רחב. לא כל הגרסאות מאוד מעושנות. בגרמניה ניתן למצוא בירות מעושנות אחרות המתבססות על סגנונות: דונקל בוק, וויסביר, דונקל, שווארצביר והלס. רשומה זו מתייחסת ספציפית לגרסאת המארצן המעושנת.

היסטוריה

סגנון היסטורי ייחודי לעיר במברג שבפרנקוניה, בוואריה, גרמניה. לתת מעושן על גבי עצי אשוח משמש ליצירת לאגר ענברי בסגנון מארצן. האופי המעושן של הלתת נקבע על ידי המלתית, כשחלק מהמבשלות אף מייצרות את הלתת המעושן (ראוכמאלט) של עצמן.

מרכיבים

לתת מעושן (ראוכמאלט - לתת ויינה מעושן על עצי אשוח) גרמני לרוב יהווה 20%-100% מהרכב הגרעינים. השאר יהיה הרכב קלאסי של מארצן. חלק מהמבשלות מאזנות את הצבע על ידי שימוש בלתת קלוי. שמרי לאגר גרמניים. כשות גרמני או צ'כי.

נתונים טכניים

OG: 1.050 – 1.057
IBUs: 20 – 30 FG: 1.012 – 1.016
SRM: 12 – 22 ABV: 4.8 – 6%

דוגמאות מסחריות

Eisenbahn Rauchbier, Kaiserdom
Rauchbier, Schlenkerla Rauchbier Märzen, Spezial Rauchbier
Märzen Victory Scarlet Fire Rauchbier