16. בירה בריטית כהה

הקטגוריה הזו מכילה בירות בעלות חוזק אלכוהול בינוני עד חזק, מרירות עד מתוקות, שמקורן באנגליה או אירלנד, למרות שחלקן מזוהות יותר עם אירלנד.