28B – בירה בתסיסה משולבת

ארומה

משתנה על פי סגנון הבסיס. תרומתם של מיקרובים שאינם שמרי בירה צריכה להיות מובחנת עד חזקה, ולעיתים לתרום רשמים חמוצים, פאנקיים או פראיים. הדוגמאות הטובות ביותר יציגו טווח ארומות, ולא פרופיל חד מימדי. הארומה צריכה להיות מזמינה, לא חדה או לא נעימה.

מראה

משתנה על פי סגנון הבסיס. הצלילות עשויה להשתנות, מעט עכירות אינה פגם. יציבות ראש הקצף עשויה להיות נמוכה עקב רמות חומציות גבוהות או תכונות נוגדות הקצפה של חלק מקווי הלקטובצילוס.

טעם

משתנה על פי סגנון הבסיס. יש לתור אחר איזון הולם בין טעמי בירת הבסיס לבין אופי התסיסה. טווח תוצאות רחב מתאפשר, החלק מחומציות או פאנקיות מודגשות, ועד רמזים הרמוניים. הגרסאות הטובות ביותר נעימות לשתיה, כשהאסטרים והפנולים מחמיאים לטעמי הלתת והכשות. האופי של התסיסה האלנטרנטיבית צריך להיות מורגש, אך לא דומיננטי כשמדובר בבירה בעלת אופי מאלטי או כשותי. החמיצות צריכה להיות מורגשת אך מהנה ולא נושכת או דמויית חומץ. טעמי חומצה אצטית קשים לשתיה אינם מקובלים. המרירות נוטה להיות נמוכה, במיוחד עם רמות חומציות עולות.

גוף

משתנה על פי סגנון הבסיס. לרוב בעלות גוף קל, כמעט תמיד קל יותר משהיה מתקבל מסגנון הבסיס לבדו. הגיזוז לרוב בינוני-גבוה, אם כי לעיתים נמוך יותר בגרסאות עתירות אלכוהול.

התרשמות כללית

מהדורה חמוצה ו/או פאנקית של סגנון הבסיס.

הערות

בירות אלה עשויות להיות מיושנות בעץ, אך כל אופי עצי לא צריך להיות העיקרי או להיות דומיננטי בטעם. בירות חמוצות לרוב לא יהיו מרירות במיוחד עקב התנגשות הטעמים. הגדרות סגנון הבסיס לרוב יהיו פחות רלוונטיות היות ופעילות המיקרואורגניזמים נוטה להיות דומיננטית. כפגמים ניתן למצוא יהיו דיאציטיל, ממס, מרקם סמיך וחימצון כבד.

היסטוריה

פרשנויות קראפט אמריקאיות מודרניות או נסיונות בהשראת סגנונות איילים בלגיים חמוצים.

מרכיבים

יכול להיות כל סגנון בירה. לרוב מותסס בשימוש בלקטובצילוס ו/או פדיוקוקוס, לרוב בשילוב עם שמרי בירה ו/או ברט. יכול להיות גם בלנד של סגנונות שונים. יישון בעץ או בחביות נפוץ מאוד אך לא הכרח.

נתונים טכניים

על מגיש הבירה לציין תיאור של הבירה, לספק זיהוי של השמרים והבקטריות בהם נעשה שימוש ומידע אודות סגנון הבסיס או האופי המכוון והמרכיבים של הבירה.

דוגמאות מסחריות

Boulevard Love Child, Cascade Vlad the Imp Aler, Jester King Le Petit Prince, Jolly Pumpkin Calabaza Blanca, Russian River Temptation, The Bruery Rueuze, The Bruery Tart of Darkness