26. אייל מנזרי

מנזרי (טראפיסטי- Trappist) הוא מונח משפטי, ואינו יכול לייצג בירה מסחרית שאינה מיוצרת במנזר טראפיסטי (מנזר שתקנים). למרות זאת, אנחנו יכולים להשתמש במונח על מנת לתאר את הסגנונו או סוגים של בירה שמיוצרים על ידי מבשלות אלו, ואלו שמיצרים בירות בסגנון דומה. בירות בסגנון טראפיסטי מאופיינות ביובש, גיזוז גבוה דרך תסיסה שניה בבקבוק, ומאפיינים שמריים בולטים (ואף אגרסיבים).