17. אייל בריטי חזק

קטגוריה זו כוללת את הבירות הבריטיות החזקות יותר, שאינן כהות.