7. בירה מרירה ענברית אירופית

קטגוריה זו מקבצת את כל הבירות הענבריות, המאוזנות-ועד מרירות, בעלות מוצא אוסטרי או גרמני.