28. אייל אמריקני בתסיסת פרא (wild)

השם "American Wild Ale" נמצא בשימוש נפוץ על ידי מבשלות קראפט ומבשלים ביתיים. יחד עם זאת, המילה "פראי" לא בהכרח מעידה כי כל הבירות בקטגוריה תוססות באופן ספונטני, אלא כי הן מושפעות מפעילות מיקרואורגניזמים נוספים פרט לשמרי הבירה הנקיים המסורתיים. קטגוריה זו מיועדת למגוון בירות שאינן מתאימות לסגנונות החמוצים או הספונטניים הקלאסיים האירופאיים. כל הסגנונות בקטגוריה זו הם למעשה ייחודיים בהם אפשריות פרשנויות יצירתיות רבות, והסגנונות מוגדרים רק על ידי שימוש בפרופילי תסיסה ומרכיבים. כסגנונות ייחודיים, התיאור המנדטורי המובא על ידי מגיש הבירה הוא בעל חשיבות עליונה לשופט.