13. בירה בריטית חומה

למרות שלמיילד הכהה, האייל החום והפורטר האנגלי יש היסטוריה מפוארות, הנחיות אלו מתארות את הגרסות המודרניות של סגנונות אלו. סגנונות אלו מקובצים יחדיו לצרכי שיפוט בלבד, היות ויש להם פרופילי טעמים דומים ואיזונים, ולא בגלל היסטוריה משותפת. המאפיינים הדומים הם חוזק נמוך עד בינוני, צבע כהה, איזון מאלטי, ומוצא בריטי. לסגנונות הללו אין קשר היסטורי, ובמיוחד אף אחד מהסגנונות לא התפתח מהסגנונות או לסגנונות האחרים. שם הקטגוריה מעולם לא שימש לתיאור הקיבוץ הזה, זהו השם שלנו לקטגורית השיפוט הזו. "בירה חומה" היא בירה היסטורית חשובה, ואינה מקושרת לשם הקטגוריה הזו.