8B – שווארצביר

ארומה

מאלטיות נמוכה עד בינונית, עם מתיקות מאלטית נמוכה ו/או רמזים ללתתים קלויים קיימת לרוב. המאלטיות יכולה להיות נקייה ונייטרלית או מעט עשירה ולחמית, ועשויה להציג רמיזה לקרמל כהה. מאפיין הקליה יכול להיות מעט שוקולדי או מזכיר קפה אך לעולם לא צריך להיות שרוף. ארומת כשות מתובלת, פרחונית או עשבונית אופציונלית ברמה נמוכה. מאפייני תסיסת לאגר נקיה, אם כי שמץ גופריתיות אפשרי.

מראה

צבע חום בינוני עד כהה מאוד, לעיתים קרובות עם דגשים אדומים באור וכמעט לעולם לא באמת שחור. צלולה מאוד. ראש קצף גדול, יציב ובצבע קרם.

טעם

טעם מאלטי עדין עד בינוני, שיכול להיות או נקי ונייטרלי או מעט עשיר ולחמי. לתתים בקליה קלה ע״ג בינונית יכולים להעניק טעמים של שוקולד מריר הנותרים עד האפטרטייסט, אך לעולם לא שרופים. מרירות בינונית עד בינונית- נמוכה, שיכולה להישאר עד לסיומת. טעם כשותי מתובל, פרחוני או עשבוני עדין. מאפיינים לאגריים נקיים. האפטרטייסט נוטה להיות יבש וארוך, ולהציג מרירות כשותית עם קליה מתונה ברקע. מתיקות שאריתית כלשהי תתקבל אך אינה נדרשת.

גוף

גוף בינוני קל עד בינוני. גיזוז בינוני עד בינוני גבוה. חלק. ללא עפיצות על אף השימוש בלתתים כהים וקלויים.

התרשמות כללית

לאגר גרמני כהה המאזן בין טעמי לתת קלויים אך חלקים לבין מרירות כשותית עדינה. הגוף הקל, היבש והעידר עפיצות, טעמים השרופים או אפטרטייסט כבד הופכים בירה זו לקלה מאוד לשתיה.

הערות

משמעות מילולית מגרמנית: ״בירה שחורה״. לעיתים מכנים אותה גם ״פילס שחור״. כל זאת אך על פי שהבירה רק לעיתים רחוקות כהה עד לרמת צבע שחור או מרירה כמו פילס. אין לצפות לטעמי קליה חזקים דמויי פורטר.

היסטוריה

מוצא הסגנון מאיזורי טורינגי, סקסוני ופרנקוניה בגרמניה. המעקב ההיסטורי אחר הסגנון מעט משובש אך קיימת סברה כי הסגנון התחיל את ימיו כבירה בתסיסה עילית (אייל). פופולאריות הסגנון עלתה לאחר איחוד גרמניה. סגנון זה שימש כהשראה לאגרים הכהים המיוצרים ביפן.

מרכיבים

כלתת בסיס ניתן להשתמש בלתתי מינכן או פילזנר גרמניים. שימוש מתון בלתתים קלויים (כמו סוגי הקאראפא) למתן צבע כהה אך טעמי קליה עדינים. לתתים כהים מחוסרי קליפה יכולים להעניק את הטעמים הקלויים ללא טעמים שרופים. השימוש המסורתי הוא בזני כשות גרמניים אציליים ושמרי לאגר גרמניים.

נתונים טכניים

OG: 1.046 – 1.052
IBUs: 20 – 30 FG: 1.010 – 1.016
SRM: 17 – 30 ABV: 4.4 – 5.4%

דוגמאות מסחריות

: Devils Backbone Schwartz Bier,
Einbecker Schwarzbier, Eisenbahn Dunkel, Köstritzer
Schwarzbier, Mönchshof Schwarzbier, Nuezeller Original
Badebier