האם לתתים מיוחדים צריכים אנזים לפירוק הסוכרים?

לתתים קרמליים ולתתים קלויים אינם דורשים המרה אנזימטית מכיוון שהעמילן שבהם עובר המרה (קירמול, חריכה) כך שאינו מתפקד יותר כמקור סוכרי ולכן גם לא משמש כמצע לפעילות האנזימים.
לתתים הזקוקים לפעילות אנזימטית הם אלו אשר העמילן בהם זמין: כל לתתי הבסיס כדוגמת פייל אייל, פילזנר, מאריס אוטר, חיטה, לתת מעושן ועוד.

לתתים הזמינים בישראל