כמה מהר אפשר להגיז בירה בחבית?

ההמלצה לרוב היא להגיז את הבירה בכוח בעזרת קירורה ככל הניתן וחיבורה למיכל פד״ח בלחץ מזיגה, לתקופה של למעלה משבוע. תהליך זה ייתן לנו חבית המאוזנת עם לחץ המזיגה.
ניתן גם לגזז חבית תוך יום או יומיים בשיטות של לחץ גז גבוה מאוד וניענוע החבית, או לחץ גז גבוה למשך מספר ימים, כמו שמתואר בכתבת המבוא לאריזת בירה בחבית.