למה הבירה בחבית יוצאת מוגזת מדי?

אם אתם מגיזים בלחץ מבלון הפד״ח, בשיטת גיזוז מהירה (מספר ימים בלחץ גבוה או לחץ גבוה וניעור החבית)- נסו להשתמש בלחץ נמוך יותר, להפחית בזמן, או להפחית בחזרות הניעור.
אם מדובר על הגזה טבעית בעזרת סוכר- נסו להשתמש בפחות סוכר ממה שהייתם משתמשים בעת הגזה בבקבוק.
בכל מקרה- התיקון להגזת יתר אינו מסובך, ויכול להתבצע ע״י מספר חזרות על התהליך הבא:
– פרקו את הלחץ שבחבית.
– חברו את בלון הגז כאשר הוא מכוון ללחץ מזיגה. בצעו התאמה במידה והמחוג זז.
במצב זה הלחץ המסופק מהבלון נמוך מהלחץ של הגז המומס בנוזל, והפד״ח המומס יצא במהירות מהנוזל אל פני השטח, עד להשוואת לחצים.
– בשלב זה- פרקו שוב את הלחץ וחזרו על התהליך, עד שתבחינו כי לחץ המזיגה שווה ללחץ החבית (אין תנועת מחוג בשעון הוסת).