כמה מקום להשאיר במיכל התסיסה

בעת התסיסה (במיוחד בשמרי אייל) נוצר קצף שמרי (קרוייזן) התופס מקום מעל פני הנוזל.
לשם כך ולשם שחרור הגז הנוצר במהלך התסיסה בנוחות ומבלי כניסת השמרים לנשם- יש צורך להשאיר נפח ריק במיכל.
לא מומלץ להשאיר נפח ריק גדול מדי, וזאת כדי לצמצם נזקים אפשריים מהחשיפה לאוויר (חמצן, מיקרואורגניזמים).

אז כמה מקום להשאיר? הטווחים מעט משתנים ותלויים בתנאי ההתססה (תחת לחץ או לא) וכמובן בגראביטי ההתחלתי ובשמר וכמה קרוייזן הוא נוטה לייצר.

כלל אצבע טוב לרוב המוחלט של המבשלים הביתיים הוא כ-20% מנפח מיכל התסיסה.

מוזמנים לבדוק במחשבון ההדספייס: