מה זה רפרקטומטר ואיך הוא עובד?


רפרקטומטר הוא מכשיר מדידה, שמטרתו מדידת מקדם השבירה של חומרים. על פי מקדם השבירה, ולפי חוקים פיזיקליים שלא צריך לפרט (אבל מוזמנים לקרוא כאן), ניתן להסיק את כמות המסיסים במים. במקרה של תירוש, היות ומרבית המסיסים הם סוכר, ניתן לאמוד את האחוז המשקלי של סוכר בנוזל.

היחידות הנפוצות בשימוש ברפרטומטר הן בריקס, פלאטו ובאלינג – כולן פחות או יותר שוות, עד כדי 5 מקומות אחר האפס בין היחידות השונות – למבשלי בירה ביתים, הם חליפיים. יחידות מידה אלו מתארות את האחוז המשקלי של סוכר בתמיסת מים. את התוצאה הזו ניתן להמיר ליחידה שנמצאת בשימוש תדיר אצל מבשלים ביתיים – SG (specific gravity) SG הוא מדד ליחס שבין צפיפות של חומר X למים.

השימוש ברפרקטומטר נעשה באמצעות הנחת דגימה מהנוזל הנדגם -במקרה שלנו תירוש או בירה והסתכלות דרך עינית המכשיר. מרבית הרפרקטומטרים שתמצאו יציגו תוצאה בפלאטו, בריקס או SG (או גם וגם). שימו לב שיש לקרר את התירוש לטמפרטורה של כ-20 מע"צ על מנת לקבל תוצאה אמינה, וכמובן לשמור על רפקטורמטר מכויל.

כך, ניתן בקלות למדוד את כמויות הסוכר הממוצה במאש במספר שלבים (טרם הרתיחה – pre boil og, בתחילתה – boil og, ובסופה – OG). לאחר התסיסה נבצע מדידה נוספת (עם התאמות במידה ונשתמש ברפרקטומטר) וזו תספק לנו את ה-Final gravity, FG.  בשימוש כלל הנתונים הנמדדים, ניתן להעריך את יעילות המערכת, וכן את אחוז האלכוהול.

לא בטוחים שהרפקטומטר שלכם מכויל? לחצו כאן

עוד על מדידת נוזלים המכילים אלכוהול בעזרת רפרקטומטר כאן