למה אני מוזג רק קצף מהחבית?

מסיסות הפד״ח בבירה הינה נושא רגיש, וכל שינוי קטן בתנאים יגרום לפד״ח המומס להיפרד מהנוזל, ולגרום להקצפת יתר.
יש לדאוג למערכת מאוזנת מבחינת טמפ׳, קוטר צנרת, סוג החומר ממנו עשויה הצנרת (שניהם משפיעים על ההתנגדות) ומהם גם אורך הצנרת, וגובה הברז.
ניתן להיעזר במחשבון האקסל שבנינו על מנת למצוא את אורך הצנרת המתאים לכם.