איך מודדים FG באמצעות רפרקטומטר?

התשובה הפשוטה היא – עדיף שלא.

גם אחרי כיולים והצמדה למשוואה שאמורה לפתור לנו את בעית התמיסה המשולשת (תמיסה שמכילה מים, אלכוהול וסוכרים – כשהרפרקטומטר מתוכנן למדידת מים וסוכרים בלבד), עדיין ב-88% מהמקרים (על פי מחקר שנעשה עבור מגזין Zymurgy), תיהיה לנו סטיה של +-0.002 SG. לכן- בכל מקרה מומלץ תמיד למדוד FG באמצעות הידרומטר, השיטה הזו תיהיה הטובה ביותר והמדויקת ביותר למבשל הביתי. 

אם בכל זאת חשקה נפשיכם בתיקון FG עבור מדידת רפרקטומטר,, זאת תעשה על ידי שימוש בנוסחה הבאה (מתוך זימרג'י יולי-אוגוסט 2017):

FG= -0.002349Bx(i) + 0.006267Bx(f)

כאשר Bx(i) היא המדידה ההתחלתית, וBx(f) הסופית.

מדידת האלכוהול תיעשה על פי המשוואות הבאות:

ABW = 0.67062Bx(i)-0.66091Bx(f)

ABV = (FG *ABW)/0.791