כמה זמן חבית יכולה להיות "פתוחה"/ במזיגה?

ברמה העקרונית- כל עוד הבירה נמצאת בקירור, ותחת לחץ פד״ח קבוע- אורך חיי הבירה הוא גבוה מאוד, והשינויים הכימיים והביולוגיים שיתרחשו בה יתרחשו בקצב איטי ביותר.
האם ניתן להחזיק כך חבית לפרק זמן בלתי מוגבל? כנראה שלא, אבל רבים טוענים שגם לאחר מספר חודשים ניתן לשתות בהנאה מבירה שאוחסנה בתנאים נאותים אלו.