מה הם העננים הלבנים המוזרים שצצים לי בסיר בבישול אולגריין?

אלו חלבונים מהלתת. גושי החלבון האלה יופיעו בשני תזמונים.
ב׳הוט ברייק׳- השלב שבו מתחיל לרתוח הנוזל.
וכן בהורדת הבירה מהאש, ותחילת הקירור.