קצב הביעבוע בנשם איטי

אין בעיה.
לא כל שלבי התסיסה מתאפיינים באותו קצב ביעבוע. בהתחלה יותר ודי פראי לפעמים, ואחרי כמה ימים, כשנגמר שלב הגידול המהיר של השמרים – הקצב יורד. גם אין זהות בין תסיסה אחת לשניה, תירוש שונה ושמרים שונים יתנהגו באופן שונה.
בנוסף – יש משמעות גם למיכל התסיסה וליכולת שלו להתנפח, ואם במקרה יש חריץ שמאפשר לגז לברוח  ממקום אחר.
אם ראית תסיסה אקטיבית – אין מה לחשוש משינויי קצב. זה המהלך הטבעי והתקין.