סגנונות

ארגון ה- Beer Judge Certification Program) BJCP) הוקם בארצות הברית בשנת 1958.
מטרת הארגון- להוות עמוד תמיכה מקצועי לעולם הבירה.
במסגרת פעילותו מכשיר הארגון שופטים מוסמכים לטעימה והערכה של בירות על פי קריטריונים מוגדרים מראש, ומארגן בחינות ותחרויות.
את אותם קריטריונים וקטגוריות לפיהן נבחנות הבירות, איגד הארגון במסמך אחד, שהפך למעשה ל"קו המנחה" וה"נכון" לפיו יש ליצור ולהגדיר את סגנונות הבירה הקיימים בעולם.
מסמך זה נקרא BJCP Style Guidelines.

במאמצנו לקדם את תרבות הבירה בישראל ואת מקצועיות המבשלים הביתיים- החלטנו להנגיש את המסמך, ולתרגם אותו לעברית.

הפרוייקט עדיין בעיצומו! נשמח לעזרתכם בעבודת התרגום!

תודה ל-
– פורום 'חובבי ציון': 
8A- ביטר רגיל, 12A- פורטר חום,IPA -14B אמריקאי, 15A- חיטה גרמנית, 18B- דובל בלגי.